ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

CANTONI  MOTORS е утвърден производител на електродвигатели в Европа. В групата има четири завода за производство на електродвигатели, които разполагат с най-съвременни машини и технологии

 

 

 

 


Трифазни двигатели IE1 с общо предназначение с на късо съединен ротор – 2Sg, Sg, Sh серия

Трифазни двигатели изпълнение IE2 с накъсо съединен ротор – 2SIE Серия

Едноскоростни двигатели с общо предназначение с Premium изпълнение IE3 – Sh, 3SIE, 2Sg, SEE серии

Трифазен многоскоростен двигател с накъсо съединен ротор с общо предназначение – 2Sg, Sg, Sh серия

Еднофазни индукционни двигатели с общо предназначение – SEh, SEMh серия

Електродвигатели морско изпълнение

Трифазни двигатели с навит ротор с общо предназначение – SUG, SUem серия

Трифазни двигатели с навит ротор, проектирани за режим на работа S3 – SUG, SUem серия

Двигатели за високо напрежение с общо предназначение “Стандартна ефективност” –  SF серия

Двигатели с високо напрежение с общо предназначение “Висока ефективност” – SH серия

Трифазни взривно защитени двигатели с ротор на късо съединение за минната промишленост – dSg серия

Трифазни взривно защитени двигатели за химическа промишленост – Ex cSgb серия

Трифазни мотори с ротор на късо съединение безискрово изпълнение с тип защита “n” – ExSh, ExSg серия

Трифазни електродвигатели с повишена на безопасност – ExSh, ExSg серия

Трифазни мотори, устойчиви на възпламеняване с ротор на късо съединение – ExSh, ExSg серия

Трифазни взривно защитени двигатели с ротор на късо съединение за задвижване на минни конвейери – 3SGf серия