+359 44 666016 office@tagacom.com

COMBIVIS studio 6

Видео

Видео – конфигуратор

Каталози  BG  EN

Инструкция за работа с COMBIVIS 6 BG EN

Интегрирана среда за развитие

Безплатният софтуер за компютър “ COMBIVIS 6 ” е централният инструмент за работа, пускане в експлоатация, диагностика и администриране на актуални продукти на KEB.

За да използвате пълната функционалност на COMBIVIS 6, е необходима безплатна регистрация .

IEC 61131-3 среда за разработка на продуктите C6 Control & Automation се предлага в разширената версия COMBIVIS studio 6 .

Асистента за избор на компоненти, конфигурация на полевата шина(fieldbus), параметризация на задвижването и IEC 61131-3 генериране на проекти и контрол на движението комбинират интелигентния пакет за автоматизация от KEB.

От фазата на планиране и оформление, до прилагането на последователности за контрол и многоосни профили на движение, до пускане в експлоатация и фина настройка, потребителят може да се възползва от инструмент, разработен от опитни инженери на приложения.

Въз основа на обширните шаблони на устройства, библиотеки и бази данни, решенията могат бързо и лесно да бъдат генерирани за широк спектър от приложения.