+359 44 666016 office@tagacom.com

Спирачки напълнени с прах

Каталози  BG  EN

Праховите спирачки и съединители позволяват да се проектират задвижвания, при които (спирачният) въртящ момент може да се регулира плавно (програмирано), според нуждите на потребителя, от минималната стойност Mr (остатъчен момент Mr <= 1% Mn), до номиналната стойност въртящ момент Mn (Таблица в каталог).

При задействане въртящият момент плавно се увеличава с известно закъснение t09 [ms] (времето за достигане на 90% от Mn), а при изключване въртящият момент също така плавно намалява, със забавяне t01 [ms] (времето за достигане на 10 % от Mn), докато стойността му зависи (почти линейно) от стойността на тока на бобината (виж диаграмите).

За регулиране на спирачния въртящ момент препоръчваме да използвате контролера EZP-51 със зададен ток на намотката с потенциометър 0-10 kΩ или със сигнал от сензори 0-10 V (индуктивни, близост, сила и т.н.) или с 4- 20 mA токов сигнал. Зададеният въртящ момент се поддържа с точност 5%, независимо от броя на оборотите в минута или от хлъзгането между тялото и ротора.

Допустимите диапазони на оборотите са, както следва:

– 50-3,000 [min-1] за спирачки,

– 50-1,500 [min-1] за съединители.

Праховите спирачки и съединители могат да работят с непрекъснато приплъзване, при условие че не са надвишени допустимите стойности на топлоразделяне, посочени в таблицата (каталога)

Забележка: За да работят правилно съединителите и спирачките, тяхната ос на въртене трябва да е хоризонтална.

Примерни области на приложение

Всякакъв вид бобини, плотери или печатащи машини, при които материалът трябва да бъде гладко опънат, като опъващият елемент се приплъзва.