+359 44 666016 office@tagacom.com

CONTROL Runtime

Каталози  BG  EN

Обхватът на системата за управление на KEB започва с CONTROL Runtime Basic. Програмата на ядрото в реално време гарантира диагностична ефективност с трептене в микросекундата, точно от основната версия, позволяваща истинско многозадачно изпълнение без ограничения, свързани с програмата. Основното решение на KEB обикновено е най-подходящо за контрол на движението, където задачите са разделени според контрола и задвижванията.

CONTROL Runtime PRO се основава на програмните стандарти IEC 61131-3 и PLC Open. Контролите и техните интерфейси работят с отворени многопроизводителни команди, съответстващи на PLC Open дефинициите. Това означава максимална гъвкавост при избора на устройство и преносимост на кода, дори ако на контролната страна се използват различни платформи на производителя. 

С PRO решенията системата прехвърля профилите на движение на всички оси чрез детерминираната комуникационна шина. Броят на изпълними профили е неограничен и самият профил може да бъде променен в цикъл на движение в рамките на кратко време за реакция. С тази система KEB предлага ефективно решение за настоящи и бъдещи дизайни на машини.

Ако в приложението се изискват функции с CPU, се използва CONTROL Runtime ADVANCED. Разширението към PRO решението съдържа библиотеки за трансформация с CNC, както и CNC преводач съгласно DIN 66025 (G-Code). CNC библиотеката съдържа функционални блокове за използване на вътрешно съхранени NC файлове или зареждане на външни NC файлове (ASCII – /. Txt файлове).

Функции по време на изпълнение

PLC – OPEN библиотеки

Стандартизирани функционални блокове за контрол на движението

Стандартизирани функционални блокове за Softmotion

Административни стандартни функции

Функционални блокове за безопасност

Комуникационни библиотеки

Обработка на данни / файлове

Работа с параметри

Драйвер за комуникация

FTP и уеб сървър

Библиотека за приложения

Рампа генератор

Нискочестотен филтър

Сложен PID контролер

Регулатор на температурата

Data Logger

Drive библиотеки

Позициониране от точка до точка

Контрол на скоростта

Контрол на скоростта и въртящия момент при работа без кодер

Soft motion библиотеки

CAM функция

Електронна предавка

Ъглова синхронизация

CNC библиотеки

Четене на NC файлове

Декодиране на NC данни

Интерполация

Трансформация на различни кинематични схеми

Конфигурация и мащабиране на осите

Номер на линията на енкодера

Съотношение на предавките

Софтуерен краен превключвател

Тип рампа

Стандартизация на скоростта