+359 44 666016 office@tagacom.com

Spohn & Burkhardt

Брошури  BG  EN

Spohn + Burkhardt повече от 90 години се стреми към качество и компетентност в широк спектър от индустриални сектори.
Това е благодарение и преди всичко на нашите квалифицирани служители, които неуморно намират решения за непрекъснато променящите се изисквания.
Ние винаги разработваме нови продукти, съобразени с изискването да предлагаме на нашите клиенти най-добрите възможности.
Останахме верни на себе си и на нашата дългогодишна традиция да се развиваме в крак с напредъка на този вид продукти – обект на нашата производствена програма.

Spohn & Burkhardt GmbH & Co. KGуеб сайт:www.spobu.de
Postfach 1163, 89135 Blaubeurenтелефон:+ 49 73 44 171 – 0
Mauergasse 5, 89143 Blaubeurenфакс:+ 49 73 44 171 – 99
Германияe-mail:info@spobu.de