+359 44 666016 office@tagacom.com

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ СПИРАЧКИ ТИП Н

Каталози  BG  EN

Задействана от пружина и с електромагнитно освобождаване дискова спирачка, захранвана с постоянен ток. Предназначена за спиране на въртящи се части на машината. Използва се навсякъде, където въртящата се част на машината трябва да бъде обездвижена от съображения за безопасност.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спирачен момент: 3 ÷ 30 Nm

8 габаритни размери

Захранващо напрежение: 24, 104, 180, 207 V DC

Степен на защита IP40

Термичен клас F (155 ° C)

Задейства се от пружина и се освобождава електромагнитно

ПРОЕКТИРАНИ ЗА СПИРАНЕ НА ВЪРТЯЩИ СЕ ЧАСТИ НА МАШИНИ

Аварийно спиране, за да се осигурят функции за безопасност при движение

Имобилизиране на задвижващите машини, действащи като устройство за позициониране

Минимизиране на времената на работа на устройствата

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Двигател със спирачка

Дървообработващи машини