COMBIVIS 6

Безплатният софтуер COMBIVIS 6 е централният инструмент за работа, пускане в експлоатация, диагностика и администриране

Интегрирана среда за развитие

Безплатният софтуер COMBIVIS 6 е централният инструмент за работа, пускане в експлоатация, диагностика и администриране на актуални продукти на KEB

Асистента за избор на компоненти, конфигурация на полевата шина(fieldbus), параметризация на задвижването и IEC 61131-3 генериране на проекти и контрол на движението комбинират интелигентния пакет за автоматизация от KEB.

От фазата на планиране и оформление, до прилагането на последователности за контрол на едносни и многоосни профили на движение, до пускане в експлоатация и фина настройка, потребителят може да се възползва от инструмент, разработен от опитни инженери за приложения на голяма част от продуктите на КЕВ.

Въз основа на обширните шаблони на устройства, библиотеки и бази данни, решенията могат бързо и лесно да бъдат генерирани за широк спектър от приложения.