+359 44 666016 office@tagacom.com

Електромагнитна дискова спирачка тип NEX

Каталози  BG  EN

Задействана чрез пружина и с електромагнитно освобождаване дискова спирачка, захранвана с постоянен ток.

Предназначена за спиране на въртящи се части на машината и тяхното прецизно позициониране. Използва се като предпазна спирачка. На разположение са различни варианти за изпълнение по отношение на фитинги / аксесоари, съобразени с климатичните условия на използване, което дава възможност за избор на подходящ вариант за определени условия на използване.

Широка гама от приложения за много клонове на индустрията

Двигател със спирачка – взривозащитен

Взривозащитен асансьор, подемни машини

Взривозащитени промишлени машини

Химическа индустрия

Нефтохимия и рафинерии

Подземен и открит добив на полезни изкопаеми

Производство на фуражи, захар, брашно и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спирачен момент: 25 ÷ 1600 Nm

9 габаритни размера

Захранващо напрежение: 24, 104, 180 V DC

Степен на защита IP66

Задейства се от пружината и се освобождава електромагнитно

Съоръжения за ръчно освобождаване за всички размери

Мониторинг на въздушната хлабина (опция)

ПРОЕКТИРАНИ ЗА СПИРАНЕ НА ВЪРТЯЩИ СЕ ЧАСТИ НА МАШИНИ

Аварийно спиране, за да се осигурят функции за безопасност при движение

Имобилизиране на задвижващите машини, действащи като устройство за позициониране

Минимизиране на времената на работа на устройствата

ЗАЩИТА СРЕЩУ ЕКСПЛОЗИЯ НА ГАЗ И ПРАХ

Гамата спирачки NEX отговаря на строгите изисквания за защитно оборудване и системи, предназначени за използване в зони, изложени на опасност от експлозия на газ и прах (Директива 94/9 / ЕО ATEX), което е потвърдено от сертификат на нотифициращ орган. Спирачките са сертифицирани за:

II 2D Ex t IIIC T125 ° C Db

II 3G Ex nA IIB T3 Gc

Сертификат за изследване на ЕО: KDB 15ATEX0067X