Полезна информация

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ЧЕСТОТНИ УПРАВЛЕНИЯ COMBIVERT G6 С ФУНКЦИЯ STO
Честотите инвертори от тази серия са  проектирани в съответствие с изискванията за безопасност при безсензорно управление както на асинхронни, така и на синхронни електродвигатели.
четете повече…

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЧЕСТОТНИТЕ ИНВЕРТОРИ
Честотните преобразуватели са предназначени за управление на скоростта на въртене на трифазните асинхронни електродвигатели, за сметка на изменението на честотата и нивото на захранващото напрежение.
четете повече…

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ СИНХРОННИТЕ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВИГАТЕЛИ С ПОСТОЯННОТОКОВИ МАГНИТИ И АСИНХРОННИТЕ СЕРВО ЗАДВИЖВАНИЯ
Видео
Предимства и недостатъци при използване на асинхронни и синхронни задвижвания.
четете повече…

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ИНВЕРТОРИТЕ В РЕЖИМИТЕ НА РАБОТА С НИСКИ СКОРОСТИ И ГОЛЕМИ МОМЕНТИ
Основният принцип на честотното регулиране е промяна на честотата на захранващото напрежение на АС двигателят, което води до промяна на неговата скорост.  Токът на намагнитване на АС двигателят също зависи от честотата на захранващото напрежение.
четете повече…

ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МРЕЖОВ ДРОСЕЛ ПРИ РАБОТА С ЧЕСТОТЕН ИНВЕРТОР
Дроселите са проектирани за 1-фазни и 3-фазни задвижвания, работещи при 45-60 Hz. Те осезателно намаляват пиковите стойности на тока, а това от своя страна може да повиши експлоатационният живот на задвижването.Друго основно предимство при използване на мрежови дросели е това, че те намаляват значително общия брой на хармониците в мрежата.
четете повече …

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИНХРОННИТЕ И АСИНХРОННИ СЕРВО УПРАВЛЕНИЯ
Честотните инвертори от серията COMBIVERT за управление на асинхронни двигатели и синхронни двигатели с постоянни магнити имат широк набор от функции, които покриват изискванията на различни приложения в множество отрасли на индустрията.
четете повече …