+359 44 666016 office@tagacom.com

I/O Входни/Изходни филтри

I/O филтрите включват функциите на високочестотните филтри за захранване и филтрите на мотора du/dt в компактен корпус.

Входната филтърна секция, предназначена за високо затихване и нисък ток на утечка, намалява смущенията към захранващата линия до граничната стойност C1 съгласно EN 61800-3.

Филтрите са с изключително малки габаритни размери и са разработени в две версии

Стандартна версия за THD(i) стойности≥ 8 %, PWHD ≥ 15 %, стойности на изходния ток от 4 до 460 A

Икономична  версия за THD(i) стойности≥ 15 %, PWHD ≥ 38 %, проектирани въз основа на изискванията на EN 12015 (асансьори и ескалатори), стойности на изходния ток от 2 до 63 A