+359 44 666016 office@tagacom.com

KEB – COMBILINE синусоидни филтри

Превключващите изходни напрежения на честотните инвертори генерират допълнителни загуби в линиите и намотните на двигателя, което може да окаже значително въздействие върху експлоатационната безопасност и експлоатационния срок на изолацията на двигателя

Синусоидалните филтри COMBILINE ограничават натоварванията до допустимите гранични стойности и осигуряват необходимата защита на лаковата изолация на намотките на мотора при големи дължини на силовите кабели между мотора и инвертора и специални двигатели. Защитата със синусоидни филтри при преоборудване на по-стари мотори с честотни инвертори е особено важна за оптимизиране на степента на ефективност на съществуващите инсталации.

Диапазонът на синусоидния филтър включва следните версии

Синусоидни филтри за fmax = 100 Hz

Синусоидни филтри за fmax = 200 Hz

Синусоидни филтри за fmax = 400 Hz

Клиентски версии за честоти на изхода до 1,600 Hz