+359 44 666016 office@tagacom.com

KEB – Хармонични филтри

Хармоничните филтри са иновационното решение на KEB за намаляване на мрежовите хармоници. Устройствата могат да бъдат планирани просто като захранващ източник още от етапа на проектиране на електрическо табло, за спазване на много от международните стандарти. Изцяло нова вътрешна структура води до енергопоглъщане, което е благоприятно за мрежата, с изключителни свойства на приложение

Предимствата при употреба включват

Компактен дизайн
Липсва тенденция на колебания при промяна на динамичното натоварване
Ограничаване на падът на ниско напрежение с електрическия дросел
Няколко паралелни потребители на едно устройство, ако това е необходимо
Оптимизиран дизайн за генератори в изолирана работа
Повишен експлоатационен живот на DC кондензаторите на междинната верига
Защита на задвижванията в случай на “слаба” и “претоварена” мрежа
Спестявания на допълнителни компенсационни системи при разширения или надграждане на инсталации