+359 44 666016 office@tagacom.com

KEB ПРОДУКТИ

Видео

Каталози  BG  EN

Мотото на нашата дейност е: АВТОМАТИЗАЦИЯ СЪС ЗАДВИЖВАНЕ

Задвижване означава движение, динамика, прецизност, но също така отстоява собствената си задвижваща технология, издръжливост и сигурност в работата.

Автоматизацията разглежда Вашата комплексна задача за управление на задвижвания, чрез контролна функция с оптимизирано ръководство на потребителя до движение с контролирана ос – практически реализирано с оптимално приложение на продуктите и логичен избор на оптималната технология за Вашето приложение.

Интегрираната система на KEB осигурява комплексна база за висока производителност и икономическа ефективност на приложението, както и отлична ефективност при практическото им прилагане

KEB ВИ ПРЕДЛАГА ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ!