+359 44 666016 office@tagacom.com

COMBIVIS свързване

Каталози  BG  EN

Платформа за отдалечена поддръжка с бъдеще

COMBIVIS Connect е авангардно решение за отдалечена поддръжка на KEB за WIN32 и WinCE. Софтуерът позволява инсталациите за автоматизация да се наблюдават и контролират дистанционно.

Платформата за дистанционно обслужване COMBIVIS Connect осигурява оптимални условия на обслужване в съвременна система за автоматизация. Сигурните връзки от край до край гарантират, че централно контролираните устройства са достъпни по всяко време от всяка точка на света. Редовният запис на данни осигурява прозрачно представяне на машинните данни, което позволява прецизен анализ за непрекъснато подобряване на машинните процеси.

COMBIVIS Connect отговаря на най-високите стандарти за индустриална безопасност. Всички компоненти на софтуера са сертифицирани и са съвместими с референтния стандарт IEC 62443-3.

Целево ориентирани дейности за отдалечена поддръжка

Мониторинг и въвеждане в експлоатация на отдалечени устройства

Достъп, отстраняване на проблеми и програмиране на устройства за управление и автоматизация

Превантивна и прогнозна поддръжка

Актуализиране и промени в софтуерни приложения за дистанционно управление

Достъп до Ethernet и серийни подмрежи

Функционални характеристики

Отдален работен плот

Отдалечен Explorer

Чат, Екранна снимка, Мениджър на задачи, Статистика

VPN към отдалечен компютър

VPN с достъп до Ethernet подмрежа на отдалечени устройства

Виртуален сериен интерфейс

Създаване на домейн, йерархично профилиране на потребител и отдалечен компютър

Процес на автоматично свързване след рестартиране на отдалечен компютър

Присвояване на права за потребители и потребителски групи

Присвояване на правила за защитна стена на ниво компютър и устройства