+359 44 666016 office@tagacom.com

KEB – Захранващи и регенеративни системи

Каталози  BG  EN

В допълнение към управлението на мотора с честотни инвертори, адаптирано към променливите на процеса, в практиката често се случват и генераторни режим на работа на мотора, при което енергията се отдава като топлинна енергия в баластните вериги.

Системите за захранване и регенерация на KEB предлагат енергийно оптимизирани решения за компенсация на мощност в системата или директно регенериране на излишната  мощност в захранващата мрежа.

COMBIVERT R6 – осигурява регенерация в силовата промишлена мрежа в цикличен режим, обикновено изпълнена  като едноосна система или в паралелна връзка с регенерационен дросел или хармонични филтри, изпълнени технически с блокова модулация и налични за изходи от 11 kW до 900 kW.

AFE решения – осигуряват синусоидална форма на напреежението и тока в мрежата  при регенерация с “PFC” (корекция на фактора на мощността) и вътрешен преобразувател на напрежение. Те могат да се използват за временно или непрекъснато захранване и регенерация на мрежата. За изход до 100kVA се предлагат със сертифициране към CEI-0-21.