+359 44 666016 office@tagacom.com

Блокови захранващи и регенеративни системи

Каталози  BG  EN

Движещата сила на електрическите задвижвания е неизползван енергиен потенциал, който от историческа гледна точка е “унищожен” от големи загуби на триене или механично / електрическо спиране.

Системите за регенериране COMBIVERT R6 предлагат възможността за използване на този потенциал, като връщат запазената регенерирана мощност на контролерите на задвижването към захранващата мрежа.

Захранващите и регенериращите модули COMBIVERT R6 са предназначени за захранване и регенерация на захранването на индивидуални или многофункционални контролери и са каскадни в зависимост от задвижващата или регенерационната енергия.

Модели

Индивидуално или каскадно за максимална ефективност

Интегриран в нови инсталации

Адаптирано за модернизация

Работа

Модулен с интерфейс за работа с пулт за управление (оператор) или диагностичен интерфейс

Комуникация

модулна връзка с полева шина чрез пулта за управление

Profibus

Interbus

CANopen

DeviceNet

MODBUS

EtherNet TCP/IP

EtherCAT

ETHERNET POWERLINK

ProfiNET

EtherNet/IP

Контролер на задвижването

Оптимизиран за свързване към честотн инвертор COMBIVERT

Опционално свързване към всеки алтернативен контролер на задвижването

Софтуерни функции

Автоматично калибриране и идентификация на мрежата

Plug-n Възпроизвеждане на настройка на параметри ex-factory

Интегриран енергиен брояч

Преодоляване на прекъсване на захранването

Свойства

15kW до 900kW захранване и регенерация

Устройства за максимално претоварване до 180%

Модулна система

Идентификатор на интегрирана мрежа

Интегрирано предварително зареждане