СПИРАЧКИ И СЪЕДИНИТЕЛИ

Включване и изключване на отделни компоненти на машината, спиране и задържане на товари или динамично позициониране

 

 


 

COMBISTOP – БЕЗОПАСНО СПИРАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ

DC спирачки с електромагнитно освобождаване и пружинно задействане

COMBIPERM – СПИРАЧКИ С ПОСТОЯННИ МАГНИТИ

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ, СПИРАНЕ, ПОЗИЦИОНИРАНЕ

COMBINORM – съединители и спирачки, работещи с електромагнитно задействане с отворен контур
без контактни пръстени.

COMBIBOX – ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ МОДУЛИ СЪЕДИНИТЕЛ-СПИРАЧКА

COMBITRON – DC ЗАХРАНВАНЕ ОТ АЛТЕРНАТИВНА ЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА