+359 44 666016 office@tagacom.com

KEB – DM / DA асинхронни мотори

Каталози  BG  EN

KEB Асинхронните мотори са универсални нисковолтови двигатели с оптимална ефективност, независимо дали за работа директно от електрическата мрежа или при контролирана или регулирана работа с честотни инвертори COMBIVERT. Двигателите осигуряват икономично решение за предизвикателни задачи на задвижване, с контрол от скорост 0 при отслабване на полето

Свойства

От 0.12 до 45 kW

IE3 от 0,75 до 45 kW

Мотор тип B3, B5, B14

Термична защита на намотката: PTC, студен проводник, KTY

Клемна кутия или щепселен конектор

ATEX тип

Зона 2/22

0,12… 22 kW

Смяна на броя на полюсите и еднофазни версии

Опции

Принудителна вентилация IP 55 (опция)

Пружинна спирачка COMBISTOP или друга

Инкрементален енкодер 1.024 или 2.500 I / U

SSI / Sin / Cos енкодер

BISS-Многоточков енкодер 19 бит

Щит

Втори край на изходящия вал

Защита на прах и вода IP65