+359 44 666016 office@tagacom.com

G6 Честотен инвертор

Каталози  BG  EN

COMBIVERT G6 е честотен инвертор за управление на двигатели с мощмост от 0.75kW до 30kW. COMBIVERT G6 управлява асинхронни променливотокови двигатели или синхронни сервомотори – без абсолютно никакво връщане в посока обратна на зададената.

Модулната платформа за задвижване и стриктната последователност осигуряват еднаква база в целия диапазон на регулиране. COMBIVERT G6 предлага и комуникационна и защитна функция, проектирана за управление на различни приложения, за да отговори на изискванията на съвременните честотни инвертори.

Модели

Последователна платформа за развитие
Конфигурируема гама модели
Вграден пулт за управление

Работа

Интегриран LCD дисплей за въвеждане в експлоатация и показване на свързани с системата данни
Сервизен интерфейс за въвеждане в експлоатация и диагностика на системни данни на компютър

Комуникация

Ether CAT

CAN open

IO-LINK

VARAN

Диагностичен интерфейс

Режим на работа на двигателя

Универсален за асинхронни и синхронни двигатели
Интегриран спирачен транзистор

Софтуерни функции

  • V/f работа
  • SSM (безсензорно управление на мотор) работа
  • ASCL (асинхронно безсензорно управление) за асинхронни двигатели без обратна връзка
  • SCL (синхронно безсензорно управление) за синхронни двигатели без обратна връзка
  • Изключителни характеристики на вала при версии на оборудването при режим на работа с управление с обратна връзка от енкодер
  • Настройване на превключващата честота