+359 44 666016 office@tagacom.com

KEB – H6 – осово устройство до 315A

Свръхкомпактният модул COMBIVERT H6 Axis се предлага в 4 версии, предлагайки оптимална свобода на производителя на машината.

По отношение на двигателите, няма ограничения за потребителя по отношение на V / f-работа на асинхронни машини чрез контролирана работа на синхронни машини, със и без енкодер.

Едно-осов модул 2.6A до 33A

Едно-осов модул 48A до 210A

Дву-осов модул 2x 2.6A до 2x 9A

* AC: Въздушно охлаждана опция / FR: плоска задна опция като добавка към външен радиатор

Плосък заден радиатор 300mm / Плосък заден радиатор 200mm
Плосък заден радиатор 100mm / Плосък заден радиатор 50mm

Свойства

 • Широк диапазон на мощност – номинални токове от 2.6A до 210A
 • Много висока плътност на мощността
 • Различни видове охлаждане
 • Вграден спирачен изход 24V DC / 3.3A (едноосен модул) или 2x 2A (двуосен модул)
 • Сертифицирани интегрирани функции за безопасност към PL e: STO и SBC като стандарт
 • Зависимите от скоростта функции за безопасност на PLe, също SLS, SDI, SLP и др
 • Системна шина EtherCAT
 • Управлението се извършва с профил на задвижване съгласно CiA402
 • Регулиране на синхронни и асинхронни машини със и без обратна връзка на енкодера
 • Идеален за двигатели с марка KEB, както и за двигатели, различни от KEB
 • 2-канален мулти-енкодер – интерфейс за оценка на инкрементален енкодер, резолвер, Sin / Cos, EnDat, Hiperface, BiSS, SSi и др.
 • Реално полево регулиране без обратна връзка на енкодера за синхронни и асинхронни машини (SCL / ASCL), както и V / f работа
 • По-нататъшно увеличаване на доказаната ефективност на задвижването на KEB
 • Оптимизиране на експлоатационните свойства на двигателя с функции като антиразвалцоване, предварителен контрол на въртящия момент на линейна и нелинейна кинематика и др.
 • Сертификати UL / UR