+359 44 666016 office@tagacom.com

KEB – H6 – Модули за безопасност

COMBIVERT H6 – ОДОБРЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ ЗА БЕЗОПАСНО ЗАДВИЖВАНЕ

Сертифицираните модули за безопасност, интегрирани в управлението на осите, позволяват лесно прилагане на функциите за безопасност в концепцията за проектиране на машината, в зависимост от скоростта.

Интегрирани системи за безопасност

Модул за безопасност 1

Модул за безопасност 2

Свойства
  • Всички функции за безопасност за приложения до SIL3 съгласно IEC 61508 или PLe съгласно ISO 13849
  • Функциите за безопасност, зависими от скоростта, с резолвера или сертифициран безопасен енкодер Sin / Cos
  • Управление чрез безопасни цифрови входове
  • Функция Ripple за съставяне на проста кръгова структура
  • Двуканален тактов импулсен изход за потенциално обезпечено захранване на входовете за безопасност
  • Настройка на безопасни параметри чрез модул за безопасност – редактор в KEB COMBIVIS 6
  • Различните нива на пароли позволяват достъп с потребителски стъпки
  • Прехвърляне на настройки чрез изтегляне (също от контрол)
  • Характеристични стойности за SISTEMA