+359 44 666016 office@tagacom.com

KEB – COMBILINE EMC филтри за радио смущения

Задвижванията с изправител произвеждат ниско и високочестотни смущения в системата с импулсно-зарядните токове, които са ограничени от регламентите за ЕМС.

Съответствието със стандартите е осигурено с универсални ЕМС филтри за индивидуално потискане на смущенията на задвижващия контролер или като централен филтър, проектиран за компактен монтаж в табло за захраване и управление

Филтрите за радио смущения COMBILINE са предназначени за индустриална среда или жилищния сектор и са налични за номинални токове до 1000 A.

Продуктова гама

Единичен филтър
Филтър за мрежово захранване
Филтър за ниски токове на утечка
3-фазен централен филтър
Централен филтър с N
Комбиниран входно-изходен филтър