+359 44 666016 office@tagacom.com

Електромагнитна съвместимост

Каталози BG EN

С увеличаването на количеството на електронните системи, EMC натоварванията и EMC съвместимостта стават все по-важни фактори за безопасността на работата на машините и инсталациите.

Европейските стандарти и наредби изискват производителите и операторите да конфигурират приложения в съответствие с установените гранични стойности.

KEB разработва, произвежда и доставя широка гама от мрежови и моторни решения с ограничение на нивата на смущения и оптимизиране на работните условия.

Работата на задвижвания с променлива скорост с напрежения на междинната верига с постоянен ток причинява натоварване на мрежата и на двигателя, което може да бъде оптимизирано в зависимост от мястото на разполагане и вида на използване.

COMBILINE филтри видове

EMC филтър

I/O филтър

HF филтър

Синусоидален изходен филтър

Компетентни съвети и мобилни ЕМС измервателни системи осигуряват правилния избор и оптимизация на обекта – накратко, те гарантират надеждно съответствие със законовите изисквания за широк спектър от приложения.