+359 44 666016 office@tagacom.com

Токоизправители и превключватели

COMBITRON

COMBITRON са захранващи и управляващи модули за електромагнитни съединители и спирачки.

За захранване се предлага гама от едно полуперидни и двуполуперидни  мостови токоизправители за постояннотокови и променливотокови превключватели, както и високоскоростни прекъсвачи от серията COMBITRON 98.

Токоизправителите съответстват на насоките на директивата за ниско напрежение на Европейския съюз 73/231 / EWG.

Преглед на гамата COMBITRON

COMBITRON 91 – Полувълнови и мостови изправители от 0 – 720 V AC

COMBITRON 94 – Електронни високоскоростни прекъсвачи за захранване / управление на двепотребителски устройства  от 15 до 50 W

COMBITRON 98 – Бързодействащи токоизправители за COMBISTOP за бързо стартиране или бързо освобождаване (изключване)

COMBITRON 98 – Power box Eco – над 90% икономия на енергия за COMBISTOP