+359 44 666016 office@tagacom.com

KEB – Продукти магнитна технология

Каталози  BG  EN

Преглед на продуктите на KEB Magnet Technology

Решенията на KEB Magnet Technology варират от малки до големи преносими стойности на въртящия момент от 0,3 до 3000 Nm.

COMBISTOP Спирачки с пружинно действие

COMBIPERM Спирачки и съединители с постоянен магнит

COMBINORM Електромагнитни съединители и спирачки

COMBIBOX Комбинация  от съединител и спирачка

Електронни превключватели и захранвания COMBITRON

В допълнение към вече създадените стандарти, ние също сме готови и можем да получим и адаптираме всякакви специални изисквания  за да отговарят на вашето приложение