+359 44 666016 office@tagacom.com

C6 Рутер

Видео

Каталози  BG  EN

C6 VPN маршрутизаторът е специално проектиран за използване за дистанционни настройки в отдалечени инсталации.

Маршрутизаторът се предлага в два хардуера и две софтуерни версии. Потребителите могат да избират модел с директна кабелна интернет връзка чрез WAN порт или 2G / 3G / 3G + / 4G / LTE безжична връзка през всяка GSM мрежа. Това позволява по-голяма гъвкавост при конфигурирането на инсталация, която позволява дистанционно обслужване и пускане в експлоатация.

Версиите E1 / M1 на рутера се доставят със софтуер, предназначен единствено за дистанционна поддръжка. Те позволяват достъп до устройства, базирани на Ethernet и серийна комуникация, до нивото на подмрежата. С внедряването на софтуер за визуализация, версиите E2 / M2 осигуряват допълнителна възможност за използване на софтуера COMBIVIS Studio HMI на KEB. Функциите като регистриране на данни, управление на аларми и инструменти за анализ са само някои от допълнителните функции на версията E2 / M2.

Свойства

• Дистанционно наблюдение чрез Ethernet-базиран рутер
• Поддръжка по целия свят чрез множество локации на сървъри
• Предлага се и като маршрутизатор с вграден 2G / 3G / 3G + / 4G / LTE модем
• Достъп до отдалечени системи чрез Ethernet или сериен интерфейс
• Изпробван и тестван COMBIVIS Connect софтуер свързва системите, които ще бъдат наблюдавани на работното ви място чрез VPN
• Допълнителна HMI функционалност за регистриране на данни, дългосрочна диагностика на машината и уведомяване по електронна поща и SMS

Семейството C6 на рутерите е напълно хардуерно независимо и може да се използва за всякакъв контрол от трети страни без ограничения. Благодарение на широката гама от комуникационни драйвери, свързването към всеки контролер е бързо и лесно.