+359 44 666016 office@tagacom.com

Решение за дистанционно управление

Каталози  BG  EN

Центърът за услуги често е натоварен с различни важни задължения – диагностика на функциите, адаптиране към регионалните стандарти, превантивна поддръжка, актуализиране на софтуер. Необходимостта от извършване на повиквания за услуга към работна площадка е скъпо и отнема много време, особено когато трябва да се променят само няколко параметъра или реда с код. Софтуерът COMBIVIS Connect на KEB позволява на сервизните техници да правят необходимите промени дистанционно, спестявайки критични ресурси.

Безопасността и сигурността на данните на потребителя са важно съображение за дистанционното поддържане. С оглед на това COMBIVIS Connect осигурява съответствие с максимално сертифицирани стандарти за сигурност и безопасност с предимството на използването на световна мрежа от сървъри.