+359 44 666016 office@tagacom.com

FUJI ELECTRIC FRANCE

Fuji Electric Франция е дъщерно дружество на световната група, Fuji Electric Co. Ltd.

Ние произвеждаме и продаваме промишлени продукти в цяла Европа и сме специализирани в производството на предаватели на налягане. С произход от Япония – FUJI ELECTRIC FRANCE, има световна репутация и опит, които се основават на измерване, мониторинг, контрол, анализ на димни газове, измерване на енергия и енергийна оптимизация.

Нашият завод в Клермон-Феран и неотдавна пуснатия в действие завод в Cournon d’Auvergne, ни позволяват да гарантираме най-кратко време за производство.
Повече от 20 години произвеждаме трансмитери за налягане и предоставяме на нашите клиенти широка гама от услуги за всички наши продукти.

Какъвто и да е индустриалният сектор – нефт и газ, енергетика – топлинна,електрическа или ядрена енергия, химическа, целулозно-хартиена, хранително-вкусова, вода и околна среда и др., ние сме на Ваше разположение за да ви помогнем през целия жизнен цикъл на Вашия продукт, произведен или доставен от FUJI ELECTRIC FRANCE.

Ние ще Ви предоставим ясен отговор, който е най-подходящ за вашите специфични нужди, независимо дали те са диагностични, технически, приложение, въвеждане в експлоатация или текущо обслужване и поддръжка.

FUJI ELECTRIC FRANCE SAS Уеб страница: www.fujielectric.fr
46, rue Georges Besse – ZI du Brezet 63039 Телефон: +33 4 73 98 26 98
63039 Clermont-Ferrand CEDEX 02 Факс: +33 4 73 98 26 99
ФРАНЦИЯ e-mail sales.dpt@fujielectric.fr