+359 44 666016 office@tagacom.com

Web Machine Interface – решението за VPN

Каталози  BG  EN

„Web Machine Interface“, новият акроним, разработен от Hakko Electronics, е интерфейс метод, чрез който множество оборудване или машини са свързани чрез система за управление на хоста, която е достъпна и контролируема в интернет. Новата концепция позволява на потребителите да получат огромна добавена стойност чрез директния достъп до мрежата на своите машини, инсталации и приложения.

Отдалечен мониторинг, поддръжка и телесервиз

Не се изискват повече командировки, когато машините спират с повреди или когато клиентите поискат промяна на настройките. С използването на услугата за отдалечен достъп VPN и услугата за използване на облачни данни VPN потребителите могат да извършват поддръжка, както и да наблюдават навсякъде, където има интернет. Благодарение на гъвкавост достъпност до данните и информацията, потребителите могат лесно да наблюдават работното състояние на машините или оборудването по всяко време и навсякъде. Дава се възможност на потребителите да уловят аномалиите или евентуални повреди на техните машини и да планират противодействия, преди да настъпят критични ситуации. Това позволява по-лесна поддръжка и дава добро обслужване и надеждност на клиента.