+359 44 666016 office@tagacom.com

Асинхронни взривозащитени електродвигатели за минната промишленост

Каталози  BG  EN

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ dSg серия

Взривозащитени двигатели с общо предназначение за минната промишленост съгласно стандарт IEC60079-0 и IEC60079-1 със сертификат ATEX .

Двигателите са проектирани за работа в мини, застрашени от експлозия на метан и въглищен прах (зони 1 и 2), където могат да възникнат експлозивни смеси от горими газове и пари от течност с въздух.

Тези двигатели принадлежат към категория M2, 2G съгласно Директива 2014/34 / ЕС (ATEX)

Клас на ефективност IE3
Режим на работа S1
Номинално напрежение 500V или 1000V
Честота 50 Hz
Синхронна скорост 3000, 1500, 1000 или 750 об/мин
Клас на изолация F
Степен на защита IP54 до габарит 132 / IP55 над габарит 132
Температура на околната среда до + 40 ° C
Монтажна версия посочени в каталога