+359 44 666016 office@tagacom.com

IPC индустриални персонални компютри BOX серия

Серия за монтаж в шкафове за управление

Серията KEB BOX-IPC е предназначена за монтаж на стена в шкафове за управление. В допълнение към различни процесори и носители на данни, C6 Box-IPC предлага различни опционални интерфейси. Чрез стандартната DVI връзка може да се свърже локален или децентрализиран C6 монитор (на разстояние до 100 м) за визуализация и работа.

Това води до идеална комбинация, която представлява мощна платформа за използване в машиностроенето и машиностроенето.

IP6 на C6 Box с интегриран монитор C6 се използват в допълнение към визуализацията, събирането на данни и обработката на изображения за контрол на машинните процеси и последователностите на движение. Предлаганият по избор софтуер за отдалечена поддръжка закръгля серията Box-IPC, като по този начин увеличава икономическата ефективност на процесите на работа и поддръжка.

За да се гарантира запазването на всички данни в случай на внезапно прекъсване на захранването, C6 IPC са стандартно оборудвани с интегриран микро-UPS.