+359 44 666016 office@tagacom.com

COMBIVIS облак

Каталози  BG  EN

В бъдеще темите за запис на данни, анализи на данни и машинно свързване ще играят все по-важна роля в средата на индустрията. 4.0. С функционалността на COMBIVS облак KEB осигурява интерфейс, с който данните могат да се събират чрез интегриран логър за данни и да се съхраняват във външен облак.

Интегрирането на облачните рутери в съществуващите машинни системи позволява непрекъснато съхраняване на машинни данни, въпреки пространственото разделяне и по този начин позволява непрекъснат анализ. Сигурното предаване на данни се поддържа от стандартните протоколи MQTT и AMQP.

Акценти

Регистратор на данни (с офлайн функция)

Облачен агент (процедура за съхранение и препращане)

Сигурно предаване на данни

Стандартни протоколи MQTT, AMQP

Съвместим с широк спектър облачни решения

Интеграция на облачни рутери в съществуващите системи

Облачен рутер по избор с интегриран модем