+359 44 666016 office@tagacom.com

COMBIVIS – Дистанционна поддръжка зад граница

Тази бърза и безопасна платформа за отдалечена поддръжка осигурява оптимални условия на обслужване в усъвършенствана система за автоматизация. Централно контролираните устройства са достъпни бързо чрез безопасни връзки от край до край, без локално присъствие, по всяко време, по целия свят.

Също така, редовното регистриране на данни осигурява прозрачно представяне на машинните данни, което означава оптимален анализ и непрекъснат процес на надграждане.