+359 44 666016 office@tagacom.com

KEB – Акссесоари за регенеративни инвертори

Дросели и филтри за хармоници

За намаляване на хармониците в захранващата мрежа се използват захранващи дросели или хармонични филтри. Това също така предпазва оборудването от високи токове, зареждащи токове и повреди на захранващата мрежа и увеличава експлоатационния живот.

Стандартните промишлени изисквания се изпълняват с дросел на основната мощност или смукателен дросел. Филтрите за хармоници COMBILINE намаляват съдържанието на хармоници, което води до консумация на синусоидална  енергия и регенерация на мощността. Падът на напрежение, което обикновено се случва в бобините също е отстранен.

В серията COMBIVERT R6-S необходимите модули за синхронизация вече са частично включени директно в доселите или хармонични филтри. Техническите детайли и други аксесоари като феритни елементи, разединителни диоди и предпазители могат да бъдат намерени в техническата документация, придружаваща оборудването.

EMC филтри

За спазване на правилата за радиосмущения се използват филтри за електромагнитна съвместимост. Филтрите осигуряват защита на оборудването едновременно. В зависимост от изискванията, изискванията за класификация за промишлени среди или за жилищния сектор могат да бъдат изпълнени с филтри COMBILINE EMC и феритни елементи, където е необходимо. В зависимост от дизайна, филтрите могат да се използват и като допълнителни филтри.

Специфична характеристика на Е6 филтрите от серия Е6 е много ниският ток на утечка (обикновено по-малък от 3 mA). Това означава, че те могат да се използват за особено чувствителни приложения, където се изискват ниски токове на утечка или има високи изисквания за пожарна безопасност.