Охладителни системи

Fuji electric произвежда честотните инвертори FRENIC.HVAC FRENIC.AQUA които имат специфични функции

при използването им в промишлени охладителни системи.

Презентация