+359 44 666016 office@tagacom.com

Условия за ползване на сайта

АВТОРСКО ПРАВО:

Този уебсайт е собственост на СД „Тагаком Хърлеви и Сие” и всяко лице, което осъществи достъп до него, се съгласява с настоящите условия за ползването му. „Тагаком Хърлеви и Сие” е събирателно дружество, регистрирано през месец септември 1990 год. с управител инж. Ганчо Хърлев и седалище в гр. Сливен. Съдържанието на този уебсайт е със защитени авторски права. Фирменото лого е запазена марка, собственост на СД „Тагаком Хърлеви и Сие”. Забранено е използването на фирменото лого за каквито и да било цели без изричното писмено съгласие на СД „Тагаком Хърлеви и Сие”. Забранено е копирането, предаването, промяната и разпространението на част или на цялото съдържание на този уебсайт в каквато и да е форма, както и използването му за каквито и да било публични или търговски цели без предварителното писмено разрешение от СД „Тагаком Хърлеви и Сие”. Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели от този уебсайт е позволено, само при условие, че нe премахвате фирменото лого, бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността.

Посочените в този уебсайт имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена и принадлежат на съответните им собственици. Забранено е използването на която и да е търговска марка, посочена в този уебсайт без разрешението на нейните собственици.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

СД „Тагаком Хърлеви и Сие”, неговите партньори или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на деловата дейност), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други уебсайтове, свързани с този сайт или материалите, информацията и услугите, в който и да е от тях.

СД „Тагаком Хърлеви и Сие” не гарантира и не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, към които има връзки от неговия уебсайт, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

СД „Тагаком Хърлеви и Сие” си запазва правото да променя без предизвестие съдържанието на този уебсайт като не поема задължение да уведомява посетителите за настъпили такива промени.

JAVASCRIPT

Уеб сайтът на СД „Тагаком Хърлеви и Сие” съдържа материал, който използва Javascript. Ако настройката за Javascript на вашия браузър е изключена, страницата може да не се визуализира правилно. Препоръчваме да включите настройката, за да можете да видите цялото съдържание.

ADOBE ACROBAT

Вие се нуждаете от Acrobat Reader, за да можете да видите документите в сайта, предоставени за разглеждане и сваляне.

Можете да свалите инсталационния файл директно от официалната интернет страница на Adobe Systems Incorporated: https://get.adobe.com/reader/ – Adobe Acrobat Reader